سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ماسک صورت رنگی رنگی درجه یک

ماسک صورت رنگی رنگی

این ماسکها قدرت حفاظت در برابر ویروس و باکتریها را ایجاد نمیکنند. بنابراین خرید ماسک صورت رنگی رنگی بر استفاده از این ماسکها توصیه ای نمیشود.

ست استاندارد برای فیت بودن در دستورالعملها به شکل دم و بازدم عمیق وتوجه به متورم شدن در طی بازدم و کشیده شدن رسپیراتور به داخل در طی دم میباشد. 

به عبارت دیگر با بازدم سریع، فشار مثبت در داخل رسپیراتور ایجاد میشود و با دم عمیق، فشار منفی ایجاد شده و رسپیراتور به صورت فرد میچسبد.

از این رو میتوان به این نتیجه دست یافت که نشتی وجود ندارد ورسپیراتور کامال در صورت فیت است.

فیت رسپیراتورهایا همان ماسک صورت رنگی رنگی به عوامل مختلفی بستگی دارد.

از جمله استفاده از
ماسک رنگی تنفسی پزشکی سه لایه شامل 5 رنگ متنوع 50عددی یا گاز در زیر رسپیراتورها مانع از فیت آن بر روی صورت میشود.
-رسپیراتورها، جزء ماسکهای چسبان یا فشار منفی طبقهبندی میشوند و باید به
صورت کامل بر روی صورت کیپ باشند.
-در محل تماس لبههای ماسک با صورت نباید هیچ مانعی )مثل ریش، تهریش، سبیل و
خال( وجود داشته باشد،

در غیر این صورت هوای آلوده از لبه های ماسک به داخل
ناحیه تنفسی وارد میشود.

برخی از همکاران از چسب های ضد حساسیت قبل از استفاده از رسپیراتورN95 روی بینی و گونه که محل فیکس ماسک است استفاده میکنند.

باید دقت شود که این عوامل مانع از فیت ماسک نگردد وگرنه کارایی رسپیراتورها کاهش مییابد.

ماسکها را از طریق شستشو توسط آب یا detergent ها یا محلول ضدعفونی مثل الکل
نمیتوان ضدعفونی کرد.

زیرا این کار باعث باز شدن منافذ موجود در ماسک شده ونفوذپذیری ماسک را افزایش میدهد.

همچنین منجر به تغییر ساختار فیزیکی ماسک شده که در این صورت ماسک تاثیر گذاری خود را از دست می دهد.

این کار حتی می تواند منجر به آلودگی شدید گردد.

در مطالعات به استفاده از اشعه UV اشاره شده است که در پانلهای بعدی این ژورنال کالب مورد بحث قرار خواهند گرفت.

فروشگاه آنلاین ملت ماسک

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.